Vào mùa hè,Nhà trường  kết hợp cùng với Phụ huynh đảm bảo chăm sóc trẻ chu đáo cho trẻ để phòng tránh một số bệnh mùa hè. Một số biện pháp chúng ta cần chú ý để chăm sóc trẻ tốt hơn, giúp trẻ phát ...